Zadaća dimnjačara

Share:

-INFORMIRA o pravilima i zakonskim propisima vezanim uz uređaj, priključne cijevi i dimnjak.

-PROVJERAVA ispravnost funkcije uređaja, dimovodne cijevi i dimnjaka.

-ČISTI uređaj, dimovodnu cijev i dimnjak da bi osigurao nesmetan i siguran rad dimnjaka i ložišta

-SERVISIRA uređaj i plamenik s ciljem racionalizacije potrošnje i zaštite okoliša (smanjenje emisije štetnih plinova).

-MJERI stupanj iskoristivosti uređaja i emisiju štetnih plinova, te postotak vlažnosti goriva bio-mase kako bi osigurao prihvatljiv rad uređaja.

-SAVJETUJE o mogućnostima poboljšanja toplinske izolacije dimnjaka, kao i različitim metodama sanacija istih.