4. Konferencija dimnjačara Hrvatske

4.konferencija dimnjačara Hrvatske

U organizaciji Hrvatske dimnjačarske udruge i agencije Avrion events 16. i 17. veljače 2012. u hotelu Bluesun Kaj u Mariji Bistrici održana je
4.KONFERENCIJA DIMNJAČARA HRVATSKE.
Konferencija se održala pod pokroviteljstvom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
I ova četvrta po redu uspješna konferencija dimnjačara Hrvatske svojim sudionicima, predavačima i sponzorima opravdala je svoje održavanje. Uz brojne sudionike iz Hrvatske, i ove godine su se konferenciji odazvali i sudionici iz regije što pokazuje koliko je bitna suradnja i razmjena iskustava dimnjačara i prateće industrije u cijeloj regiji.
Konferencija je nastala idejom o godišnjem okupljanju struke te stanjem u dimnjačarstvu i potrebom za dodatnom edukacijom kroz upoznavanje s novim zakonskim regulativama,  s pravilima struke i europskim normama te  upoznavanjem s novim tehnologijama dimnjaka, ložišnih uređaja i upotrebe u radu.Nakon uvodnog govora gospodina Zdravka Šenjuga iz Hrvatske dimnjačarske udruge, sudionike su pozdravili ispred Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske g. Nikola Turkalj i ispred Hrvatske stručne udruge za plin g. Josip Friščić. Već u prvom izlaganju g. Zdravka Šenjuga pod nazivom Zakon o dimnjačarstvu i pravila struke dotakla se goruća tema dimnjačarstva. Već godinama se radi na tome da se konačno donese Zakon, čiji prijedlog je već bio poslan na više adresa, ali bez odaziva nadređenih. Zbog propisa kojima se marginalizira struka Hrvatska dimnjačarska udruga je u suradnji HOK-om pokušala napraviti prijedlog Zakona, no i to je ostalo samo na pokušaju. G. Šenjug je rekao: „HDU će pripremiti prijedlog novog Zakona o dimnjačarstvu na bazi već postojećih primjera iz našeg susjedstva. Potražit ćemo suradnju svih koji nam mogu kvalitetno pomoći.“. Nevjerojatno je kako se u tehničkom propisu za dimnjake, spominje dimnjak, ali ne i dimnjačar!
U predstavljanju Zakona o dopuni Zakona o zapaljivim tekućinama, kojeg je umjesto spriječenog g. Veselka Brkića iz Međimurje plina održao g. Šenjug, ističe se kako je Zakon izuzetno zanimljiva tema jer se u tom Zakonu prvi puta spominje dimnjačar. Za dimnjačare je najzanimljiviji člana k 9. Zakon kojim je jasno propisana potreba za tehničkom dokumentacijom bilo da se radi o novoj plinskoj instalaciji ili rekonstruiranoj plinskoj instalaciji. Zakon također obvezuje operatora da kod zamjene plinomjera mora izvršiti pregled plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine za stanovanje i to najmanje jednom u 10 godina ako drugim propisom nije određen kraći rok. Ako se sada ponovo pogleda stavak (6),  alineja (6) članka 9. Zakona jasno se može uočiti da uvjet za zatvaranje plina do otklanjanja propusnosti i neispravnosti može odrediti dimnjačar, serviser ili ispitivač plinske instalacije na osnovu nalaza servisera i/ili dimnjačara. Dimnjačarima je dana velika obveza ali i odgovornost. Također Zakon kaže da je stranka dužna omogućiti dimnjačaru nesmetano ispitivanje plinskih instalacija, jer u protivnom može biti kažnjena s 3.000,00 – 10.000,00 kuna. Nakon predstavljanja zakona, primjenu pravilnika HSUP 601.111 u praksi prezentirao je predstavnik Gradske plinare Zagreb g. Dubravko Duvančić. Krajem 2011. od MUP-a je dobivena suglasnost za primjenu Pravilnika Napomenuo je kako GPZ ima 270.000 korisnika, a godišnje ispitaju instalacije cca 60.000 korisnika, te kako se donošenjem i primjenom nove zakonske i podzakonske regulative ipak podigla svijest korisnika koji sve više angažiraju ovlaštene osobe (dimnjačar, serviser, plinoinstalater) za otklanjanje neispravnosti što bitno poboljšava sigurnost sustava. Sudionicima se tada obratio i g. Nikola Turkalj iz MUP-a s molbom dimnjačarima da se obrate MUP-u za sve nepravilnosti koje zateknu na terenu, a ugrožavaju sigurnost građana. Inspekcijska tijela tada idu u nadzor i sankcioniraju prekršitelje. rekao je kako „ Korisnici moraju shvatiti da moraju poštovati zakone“.
Dimnjačar Nikica Tomešić u svojoj prezentaciji Opažanja pri odvodu kondenzata iz dimnjaka predstavio je slučaj u kojem je biološki nusprodukt zaustavio odvod kondenzata iz dimnjaka i dotakao se mogućih uzroka i posljedica. Rekao je kako je 90 % problema na terenu s odvodom kondenzata, a ne nusproduktima sagorijevanja.
Predstavnik sponzora Bosch-a i tvrtke Centrotherm iz Njemačke g. Thomas Hohmann govorio je o Normizaciji EU i normama koje će se morati primijeniti i kod nas. Dotakao se i značenja i mogućnosti dobivanja CE znaka. Tehnički direktor tvrtke Schiedel g. Zvonimir Brković predstavio je program Schiedel dimnjaka, te spomenuo moderne trendove u razvoju grijanja, kao i EU cilj do 2020. a to je 20% povećanje energetske efikasnosti, 20% Obnovljivi izvori energije, 20% Smanjenje emisije CO2 . Ujedno je ukazao na razloge za sanaciju dimnjaka i moguće načine sanacije. Gost iz Slovenije i predstavnik Slovenske poduzetničko obrtničke komore, g. Simon Dovrtel govorio je o važnosti dozrake u prostorijama s plinskim uređajima i važnosti ispravne instalacije i održavanja uređaja za grijanje.
Nakon ručka za sudionike je bio organiziran turistički obilazak svetišta Marija Bistrica i posjet galeriji Hudek.
Drugog dana konferencije predstavnik tvrtke Effe2 g. Jurica Vrkljan predstavio je novitet na hrvatskom tržištu dimnjake talijanskog proizvođača Effe2, linije Domus za čvrsta goriva i Ultra i Ultra Duplex za tekuća i plinovita goriva. Posebnost je, među ostalim, što dimnjaci imaju 40 godina jamstva protiv korozije. Predstavnik tvrtke Bosch g. Dino Juriša održao je zanimljivu prezentaciju vezano uz sanaciju pred ulazak u EU. Dotaknuo se energetske učinkovitosti i zaštite okoliša i napomenuo probleme a to su: tehnologije koje to omogućavaju su skuplje, problem je nedostatak poticaja, zakona i njihovog provođenja, nedostatak znanja, troškovi sanacije i nedostatak poznavanja prednosti i implementacija mjera za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. Po nekim procjenama očekivanog razvoja do 2030. godine očekuje se porast potrošnje energije po glavi stanovnika 0,7 % godišnje.
Dimnjačar Nenad Zrinski predstavio je na koji se način provodi tlačna proba dimovodne instalacije u praksi i izazvao veliki interes svojih kolega. G. Željko Medved iz tvrtke Konting predstavio je računalne programe DIM i Aladin, specijalizirane za tvrtke koje se bave dimnjačarskim poslovima. G. Davor Tudja iz tvrtke ZOP tehnološke usluge predstavio je propisane obaveze poslodavaca iz područja zaštite na radu, a gđa Ljiljana Amić iz tvrtke Eko Lex govorila je o zakonskim obvezama dimnjačara iz područja zaštite okoliša.U sklopu Okruglog stola razvila se dinamična rasprava između dimnjačara i distributera plina, a sudionici konferencije dobili su i odgovore na unaprijed postavljena pitanja.
Na konferenciji su također kao gost Hrvatske dimnjačarske udruge sudjelovali učenici Obrtničke i industrijske graditeljske škole iz Zagreba –smjer dimnjačar, kojima je ovo bila idealna prilika da se pobliže upoznaju sa svojim budućim zanimanjem.

Konferenciju su sponzorski pomogli:
Generalni sponzor: Bosch
Sponzori: Effe 2, Schiedel, Gradska plinara Zagreb, Udruženje obrtnika grada Zagreba
Izlagači: Viessmann,  Dimnjačarstvo Sopot, PGM