Kada zvati dimnjačara?

Dimnjačara treba zvati:
• kada dimnjak dobro ne vuče ili uopće ne vuče;
• kada senzor na plinskom trošilu upozorava na nepravilan rad dimnjaka;
• kada kod uportebe plinskog trošila dolazi do vlaženja glatkih površina u prostoru, postoji mogućnost da se radi o povratu dimnih plinova;
• kada iz dimnjaka osjetimo neugodan miris;
• kada čujemo da se nešto urušava u dimnjaku;
• kada dođe do provlaživanja dimnjaka;
• nakon nastanka požara u dimnjaku;
• prije priključivanja novog trošila na korišteni dimnjak;
• prije priključivanja trošila na novi ili nekorišteni dimnjak;
• pri namjeri promjene ložišta i/ili vrste goriva, tada je nužno ishodovati pozitivni nalaz o dimnjaku i tek onda krenuti u financijske troškove oko namjeravanog.

Na temelju višegodišnjeg radnog iskustva u mogućnosti smo ukazati na radnje i pojave koje uvelike otežavaju posao dimnjačaru :
• spajanje trošila na dimnjak bez znanja područnog dimnjačara;
• promjena vrste goriva bez znanja područnog dimnjačara;
• nemogućnost pristupa svim dijelovima dimnjaka;
• nemogućnost demontaže dimovodne (priključne) cijevi;
• izrada novog priključka na već postojećim dimnjacima bez znanja područnog dimnjačara;
• izvođenje raznih vrsta sanacija dimnjaka bez znanja područnog dimnjačara;
• izgradnja novih dimnjaka bez znanja područnog dimnjačara.

cetka
Sve gore navedeno rezultira dovođenjem u opasnost ljudskih života i materijalnih vrijednosti te u pravilu prouzrokuje povećane materijalne troškove u održavanju dimnjaka i u suprotnosti je sa zakonima, odredbama i normama u RH.