Kakav mora biti položaj dimnjaka u zgradi?

Share:

Položaj dimnjaka u zgradi bi trebao biti postavljen u unutrašnjosti zgrade, kako bi bio što manje izložen hlađenju.

Najbolji položaj je kada prolazi kroz samo sljeme krova, jer tada veliki dio dimnjaka prolazi kroz tavan ili slične prostorije koje su zatvorene, te time osigurava manje pothlađivanje. Najbolja korisna visina iznad sljemena krova je 0.50 cm.

Na vanjske zidove zgrada ne bi trebalo zidati dimnjake jer su u velikoj dužini izloženi hlađenju, teško su pristupačni za čišćenje, osim što kondenziraju ne uklapaju se u planove kuće.

Dimnjaci prema položaju mogu biti podrumski ili etažni. Podrumski su kada završavaju u podrumu gdje moraju biti vratašca za kontrolu i čišćenje. Etažni dimnjaci završavaju po etažama.

Najbolji presjek dimnjaka je kružni jer je zbog najmanjeg opsega otpor strujanja dimova i plinova najmanji. Kod kockastih i pravokutnih dimnjaka postoje mrtvi kutovi koji povećavaju otpore uzgona dimnih plinova.

Previous Article

Što su to neispravni dimnjaci?

Next Article

Od čega se sastoji dimnjak?

Povezani sadržaj