Od čega se sastoji dimnjak?

Share:

Dimnjak se sastoji od dimovodnog kanala, dimnjačarskih vratašca za kontrolu i čišćenje te vađenje čađi, priključka za grijanje, na tavanu obavezna vratašca za kontrolu i čišćenje, protukišne kape (nije uvjet, ona više služi kao ukrasna galanterija).

Previous Article

Kakav mora biti položaj dimnjaka u zgradi?

Next Article

Što je to dimnjak?

Povezani sadržaj