Privola za obradu podataka

Davanjem svojih podataka dajem svoju privolu da Avrion d.o.o. (u nastavku teksta voditelj obrade podataka) prikuplja moje osobne podatke (ime, prezime, zanimanje,  radno mjesto, broj telefona, broj mobitela, broj fax-a, adresu elektroničke pošte, OIB) u svrhu informiranja o novim događanjima u organizaciji voditelja obrade podataka i društvima i udrugama s kojima voditelj obrade podataka surađuje, marketinga i prijave sudjelovanja na stručnom skupu, te izdavanja računa. Navedeni osobni podaci mogu se koristiti samo za navedene svrhe. Voditelj obrade osobnih podataka poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će čuvati moje osobne podatke sve dok postoji pravni temelj za obradu (privola) te će moje osobne podatke predati svojim izvršiteljima obrade navesti za što se konkretno koristi podatak, a koji mogu obrađivati osobne podatke samo sukladno uputama voditelja obrade osobnih podataka. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te njenim potpisom potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu povući privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat da, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti moje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje mojih osobnih podataka te zaprimiti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade. Potvrđujem da sam od strane voditelja osobnih podataka upoznat kako sve ostale informacije vezano za obradu mojih osobnih podataka mogu dobiti upitom na adresu elektroničke pošte avrion@avrion.hr.