Suglasnost za fotografiranje na konferenciji

Konferencija se fotografira u svrhu objavljivanja fotografija na internetskim stranicama, društvenim mrežama, lecima i sl. promotivnim materijalima konferencije, pri čemu se nikada ne povezuju s drugim osobnim podacima sudionika. Fotografije se neće koristiti u druge svrhe. Svojom prijavom izražavate suglasnost za fotografiranje konferencije i korištenje te pohranu vaših fotografija i podataka u navedenu svrhu.